Chính sách bảo hành

I/ ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG

  • Toàn thể khách hàng sử dụng sản phẩm Công ty TNHH Nhập Khẩu Zaloka
  • Thời gian áp dụng: từ ngày 1/03/2018 đến 1/03/2019

II/ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CHO TẤT CẢ SẢN PHẨM

1. Điều Kiện:

  • Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (lỗi về thiết kế, nội dung, các lỗi ẩn tì/nội tì, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của nhà sản xuất) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển làm hư hỏng bao bì vỏ hộp sản phẩm.
  • Sản phẩm hàng hóa không có mã vạch, tem chống hàng giả Bộ Công An hoặc Bộ Y Tế.
  • Sản phẩm hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày sản phẩm được giao cho khách hàng.
  • Sản phẩm bị hư, có mùi lạ khi vẫn còn hạn sử dụng theo thông số nhà sản xuất.
  • Sản phẩm bị khô khi vừa mở niêm phong, còn hạn sử dụng theo thông số nhà sản xuất.

2. Thời gian áp dụng đổi trả

Khách hàng có thời hạn tròng vòng 01 tuần kể từ ngày nhận hàng, để gửi yêu cầu đổi trả

3. Thời điểm yêu cầu bảo hành sẽ được căn cứ theo:

Nếu khách hàng gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.

Nếu khách hàng tự mang/gửi hàng tới trung tâm đổi trả: thời điểm tính khi nhân viên CSKH Zaloka tiếp nhận sản phẩm bảo hành từ khách hàng.

 

4. Thời gian xử lý

Zaloka sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu bảo hành sản phẩm tới Khách hàng thông qua cuộc gọi, tin nhắn SMS trong vòng tối đa 14 ngày làm việc kể từ khi Zaloka nhận lại sản phẩm.